Hoppa till innehåll

Syster Gerd

  Ella föddes i Sävast på 1910-talet, då Sverige ännu var ett land i svält och fattigdom. När lillasyster Gerd föddes 15 år senare, hade tiderna blivit bättre. Ella fick se Gerd växa upp under helt andra omständigheter med en trygghet och frihet hon själv aldrig hade haft. Det här är Ellas brev till sin syster, som fick växa upp i samma hem och i samma familj men ändå som i en helt annan värld…

  Du syster Gerd, som vuxit upp i en annan värld
  en värld utan svält, utan världskrig och fasor.
  Du syster Gerd, som aldrig var’t mager och undernärd
  som aldrig fått gå trött i paltiga trasor.

  Du vet, du fick en syster, en bror från en tid som var svår
  själv så fick jag lov att bli vuxen vid tolv fyllda år.
  Men numera har jag förstått att all den kärlek du fått
  du syster Gerd, den va’ du värd.

  Du syster Gerd, som vuxit upp i en annan värld
  som aldrig fått se åkrar torra och brända.
  Du syster Gerd, som aldrig var’t utarmad, tom och tärd
  och på femton år kan en hel massa hända.

  Du vet du fick en syster, en bror, en familj som förstod.
  Själv såg jag min barndom förrinna i gråt, svett och blod
  och fast jag med avundsjuk blick såg all den trygghet du fick
  du syster Gerd, kram och god färd.

  Du syster Gerd, som vuxit upp i en annan värld
  jag skriver det här på min ålderdoms dagar.
  Syster du vet, med åren kommer en ensamhet
  och nu i en tid långt från skrikande magar

  då vet du att dom saker jag gjort, inget var illa men’t
  och jag ville säga det nu, innan det är för sent:
  fastän vi fick slita och gno, all världens kärlek och ro
  du syster Gerd, den är du värd.

  Du syster Gerd, som vuxit upp i en annan värld.